Zmęczenie polityką

W naszym kraju powoli dochodzi do sytuacji, gdy zaczynamy być poważnie zmęczeni panująca u nas polityką. Wielu polityków bardziej zajętych jest promowaniem samych siebie poprzez wystąpienia publiczne oraz krytykowanie oponentów politycznych niż pozytywnymi działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji w naszym kraju. Do tego dochodzi katastrofa w Smoleńsku. W wielu przypadkach zamiast mówić o obecnych problemach cały czas przywołuje się katastrofę samolotu prezydenckiego. W wyniku tego ważne problemy schodzą na dalszy plan. Zdecydowanie coraz więcej osób jest zmęczonych panującymi stosunkami politycznymi w naszym kraju. Wyrazem tego są między innymi coraz niższe frekwencje na każdych kolejnych wyborach. Zmęczenie polityką prowadzi do tego także, że przestajemy się interesować ważnymi sprawami, o których mimo wszystko powinniśmy wiedzieć, albowiem potem się okazuje, że politycy zrobili coś za naszymi plecami i nie będziemy się mogli temu przeciwstawić. Zmęczenie polityką w takim wypadku może być bardzo groźnym dla nas zjawiskiem.