Zapory dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawni w naszym kraju już od wielu lat mają cały czas pod górkę. Choć nasz rząd zapewnia specjalne ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych, to jednak nadal wiele osób unika takich pracowników. A tymczasem w zależności od stopnia niepełnosprawności, konkretna osoba może pracować w różnym stopniu oraz w różnych warunkach. Zdecydowanie praca nie jest jedynym problemem osób niepełnosprawnych. W wielu miejscach komunikacja miejska i międzymiastowa nie zapewnia osobom o większym stopniu niepełnosprawności, jak choćby osobom na wózkach inwalidzkich nie tylko komfortowych warunków podróży, lecz także samej możliwości wejścia do pociągu, autokaru, busa, czy tramwaju. W takim wypadku bez pomocy kilku osób nie da się wejść do środka lokomocji. W samych miastach niepełnosprawni napotykają na liczne przeszkody i zapory nie do pokonania. Mogą to być wysokie krawężniki, schody, brak podjazdu, platformy lub windy. Bez nich osoby na wózkach nie mają żadnych szans na normalny dojazd, przemieszczenie się.