Walka z alkoholizmem

Alkoholizm stanowi niezwykle groźny i poważny problem społeczny. Choć najczęściej dotyka mężczyzn, to jednak spotyka się mnóstwo przypadków nadużywania alkoholu przez kobiety. Najgorsze są przypadki, kiedy takie problemy dotykają rodzin. Wtedy cierpią na tym wszyscy domownicy. Innym złym faktem jest to, że alkoholizy rzadko kiedy chcą dobrowolnie udać się na leczenie, a przymusowe jest niezwykle trudno uzyskać. Najczęściej takie osoby negują fakt, że są alkoholikami. W czasie uzależnienia może dojść do wielu przykrych sytuacji, jak przemoc w rodzinie, rozpadanie się więzów rodzinnych. Walka z alkoholizmem jest niezwykle trudna, zwłaszcza dlatego, że często obejmuje bardzo szerokie tereny, zwłaszcza osiedla biedy i patologii. W takim wypadu niezwykle trudno jest przyjść ludziom z pomocą. Konieczne są jednak prowadzone programy społeczne, dzięki którym niektórym osobom udaje się wyjść z takiego nałogu i zaczynają wieść nowe życie bez alkoholu. Jednak najważniejsza jest dobra wola i chęci samych zainteresowanych.