Problemy z kościołem

Przez setki lat Polska była krajem chrześcijańskim, jednym z wiodących nie tylko w Europie, lecz także na świecie. W wyniku tego kościół ugruntował swą silną polityczną i społeczną pozycję w naszym kraju, którą stara się utrzymać do dnia dzisiejszego. Niestety dla niego, w ostatnich kilkunastu latach liczba wiernych gwałtownie zmalała, czego dowodem są choćby mniej zapełnione lub nawet puste kościoły w miastach. Mimo tego, że kościół traci swą silną pozycję, jaką miał kiedyś, to jednak nadal stara się niezwykle mocno wpłynąć na decyzje polityków oraz samo myślenie i zachowanie społeczeństwa. Zdecydowanie w ostatnich latach ogromnymi i drażliwymi problemami były i są związki homoseksualne, czy też kwestia in vitro. Z jednej strony kościół głośno domaga się zmiany prawa wedle jego myśli, a z drugiej strony omija problematyczne i kłopotliwe dla niego wydarzenia, jak molestowanie nieletnich przez księży oraz problem alkoholizmu, czy też innych wybryków znanych i mniej znanych księży. Tak więc naród polski ma spore problemy z kościołem i przez jego decyzje zostaje mocno podzielony.

Strach przed islamizacją

Od co najmniej lat 60-tych i 70-tych kraje zachodniej Europy stały się miejscem, do którego przybywa duża ilość ludności muzułmańskiej. Przez dziesiątki lat nie sprawiała ona żadnych problemów, jednak w ostatnim czasie dochodzi do wielu dziwnych sytuacji, które sprawiają, że ludzie zaczynają obawiać się o tradycyjną kulturę własnego kraju. Przykładem może być Skandynawia, gdzie w jednym z miasteczek większość w radzie uzyskała mniejszość muzułmańska i postanowiła hucznie obchodzić ramadan, a święta bożego narodzenia w ogóle. Powstało wtedy narodowe oburzenie na taką decyzję, a w całość włączyli się także rządzący. We Francji czy Niemczech znajdują się całe dzielnice muzułmańskie, których mieszkańcy w żaden sposób nie chcą się asymilować z miejscowymi, a do tego na siłę chcą wprowadzenia własnych praw. Niestety rządy wielu krajów są zbyt uległe w tej sprawie, w związku z czym w najbliższym czasie może dojść do tego, że w niektórych rejonach zapanuje prawo szariatu oraz inne muzułmańskie prawa sprzeczne z naszymi tradycjami.