Problemy polsko-żydowskie

Polska przez setki lat znana była z tego, że udzielała schronienia wypędzonym z innych krajów Żydom. W wyniku tego w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy praktycznie najwięcej ludności żydowskiej w całej Europie. Choć dochodziło do aktów antysemityzmu, to jednak nie były one tak powszechne jak w innych krajach. Niestety wraz z II wojną światową i jej zakończeniem zmieniły się stosunki polsko-żydowskie. Wielu mieszkańców Izraela uważa niesłusznie Polaków za współwinnych Holokaustu. Jednym z trudnych zjawisk jest współczesny obraz Polski w oczach Żydów. Uważają Polaków za rasistów i antysemitów, podczas gdy samemu nie robią zbyt wiele dla zmiany takiego stanu rzeczy. Przykładem mogą być coroczne wycieczki licealistów z Izraela do Polski. Zamiast zwiedzać piękne rejony naszego kraju, młodym osobom serwuje się wyłącznie wycieczkę od jednego dawnego niemieckiego obozu zagłady do następnego. W wyniku tego zamiast realnego obrazu Polski, takie osoby widzą jedynie śmierć i zniszczenie z czasów II wojny światowej.