Podział społeczeństwa

Nasze społeczeństwo w ostatnim czasie w wyniku działań kościoła, grup politycznych staje się niezwykle podzielone. Drażliwe kwestie najczęściej dotyczą sytuacji związanych z tym, co jest sprzeczne z naukami kościoła. Dotyczy to między innymi kwestii in vitro, czy też małżeństw i związków homoseksualnych. Zdecydowanie w takiej sytuacji do głosu dochodzą przede wszystkim przeciwnicy takich kwestii używających języka nienawiści, niezwykle negatywnie nacechowanego. Bez wątpienia najbardziej na tym cierpią same osoby, o których jest mowa. Oczywiście społeczeństwo jest podzielone także z innych przyczyn, jednak głównie politycznych. Najważniejszą z nich jest oczywiście kwestia katastrofy smoleńskiej, gdzie jedna część uważa ją za zamach polityczny rządu oraz Rosji, a druga część po prostu za katastrofę lotniczą. Podziałów społeczeństwa w różnych kwestiach można wymieniać całkiem sporo. Problemem może być fakt, że nie widać żadnych okazji oraz sposobności do zgody oraz normalnego rozwiązywania sporów.