Czy polityka ma wpływ na funkcjonowanie społeczeństw

32

O wszystkich kwestiach decydują demokratyczne głosowania biorące pod uwagę również oczekiwania mniejszości. Na szczeblach władzy znajdują się jedynie osoby wybrane przez naród. Wszystkie stanowiska polityczne obsadzane są raz na jakiś czas przez naród. Przedstawicieli można w razie takiej potrzeby pozbawić ich władzy. Przemiany społeczne i gospodarcze w naszym kraju pojawiające się w czasie ostatnich lat miały więc naprawdę dobry wydźwięk. Ludzie ze względu na lepsze zarobki oraz wyższe wykształcenie stają się także bogatsi. Polska to państwo o zróżnicowanej i często niezbyt przyjemnej dla samego społeczeństwa historii. Przez lata Polacy musieli zmagać się z najazdami i grabieżcami, dopiero przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku coś zmienił. Tak naprawdę w tym czasie doszło do przekształcenia ustroju w naszym kraju z komunistycznego na demokratyczny. Rządy objęli w tym czasie wyłącznie Polacy, którzy wiedzieli jak radzić sobie w swoim własnym kraju. Było to ponad dwadzieścia pięć temu. Rozwój naszego kraju przyjął wtedy wielkie tempo. Doszło do różnorakich modernizacji w gospodarce oraz infrastrukturze państwowej. Jak sprawa ta prezentuje się obecnie? Demokracja to jak by nie było władza ludu a nie tyrana.