Boje polityczne

W naszym kraju od kilku lat prowadzone są niezwykle mocne boje polityczne, do których wykorzystywane jest społeczeństwo. Określone partie polityczne, najczęściej prawicowe, najczęściej przywołują kontrowersyjne kwestie dodając do nich kwestie religijne oraz historyczne. Zdecydowanie boje polityczne w naszym kraju po katastrofie prezydenckiej delegacji w Smoleńsku przybrały jeszcze bardziej na sile. Niewątpliwie w wielu przypadkach nie jest prowadzona konstruktywna wymiana zdań, lecz wyłącznie wzajemne przekrzykiwanie się oraz oskarżanie się. Samo społeczeństwo w takim wypadku staje się albo znudzone polityką albo doprowadzone na skraj załamania nerwowego, gdy żarliwie opowiada się za jedną ze stron. Zdecydowanie boje polityczne przybierają na sile przy okazji zbliżających się wyborów i każda partia nie tylko próbuje się odpowiednio zareklamować, lecz także oskarżać swych przeciwników politycznych. W pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, kiedy to ludzie nie pójdą na wybory z tego powodu.

Zmęczenie polityką

W naszym kraju powoli dochodzi do sytuacji, gdy zaczynamy być poważnie zmęczeni panująca u nas polityką. Wielu polityków bardziej zajętych jest promowaniem samych siebie poprzez wystąpienia publiczne oraz krytykowanie oponentów politycznych niż pozytywnymi działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji w naszym kraju. Do tego dochodzi katastrofa w Smoleńsku. W wielu przypadkach zamiast mówić o obecnych problemach cały czas przywołuje się katastrofę samolotu prezydenckiego. W wyniku tego ważne problemy schodzą na dalszy plan. Zdecydowanie coraz więcej osób jest zmęczonych panującymi stosunkami politycznymi w naszym kraju. Wyrazem tego są między innymi coraz niższe frekwencje na każdych kolejnych wyborach. Zmęczenie polityką prowadzi do tego także, że przestajemy się interesować ważnymi sprawami, o których mimo wszystko powinniśmy wiedzieć, albowiem potem się okazuje, że politycy zrobili coś za naszymi plecami i nie będziemy się mogli temu przeciwstawić. Zmęczenie polityką w takim wypadku może być bardzo groźnym dla nas zjawiskiem.