Problemy z kościołem

Przez setki lat Polska była krajem chrześcijańskim, jednym z wiodących nie tylko w Europie, lecz także na świecie. W wyniku tego kościół ugruntował swą silną polityczną i społeczną pozycję w naszym kraju, którą stara się utrzymać do dnia dzisiejszego. Niestety dla niego, w ostatnich kilkunastu latach liczba wiernych gwałtownie zmalała, czego dowodem są choćby mniej zapełnione lub nawet puste kościoły w miastach. Mimo tego, że kościół traci swą silną pozycję, jaką miał kiedyś, to jednak nadal stara się niezwykle mocno wpłynąć na decyzje polityków oraz samo myślenie i zachowanie społeczeństwa. Zdecydowanie w ostatnich latach ogromnymi i drażliwymi problemami były i są związki homoseksualne, czy też kwestia in vitro. Z jednej strony kościół głośno domaga się zmiany prawa wedle jego myśli, a z drugiej strony omija problematyczne i kłopotliwe dla niego wydarzenia, jak molestowanie nieletnich przez księży oraz problem alkoholizmu, czy też innych wybryków znanych i mniej znanych księży. Tak więc naród polski ma spore problemy z kościołem i przez jego decyzje zostaje mocno podzielony.