Problemy z historią

Jednym ze sporych problemów natury społecznej i politycznej jest brak dostatecznej wiedzy naszego społeczeństwa z historii własnego kraju, a także przeinaczanie wielu ważnych faktów. Jednym z przykładów może być słynna rzeź na Wołyniu, w czasie której doszło do wymordowania dziesiątek tysięcy Polaków przez Ukraińców, a także polskich akcji odwetowych. Polskie media a także sam rząd nie przykładają większej wagi do tej sprawy i zdają się zapominać o dziesiątysiący polskich ofiar na rzecz dobrych stosunków z Ukrainą. Innym problemem jest też fakt, ze nie tylko nie znamy własnej historii, lecz także nie jesteśmy z niej dumni. Mamy tak wiele powodów dumy historycznej, jak choroby pierwszą europejską konstytucję, husarią, ogromne państwo wielowyznaniowe, czy też sierpień roku 1980. Niestety słaby system nauczania w szkole sprawia, że młodzież nie zna podstawowych dat oraz faktów historycznych. Takie problemy z historię sprawiają, że możemy być łatwo poddawani rónego rodzaju manipulacjom.