Bezdomni

W wielu większych miastach można spotkać grupy lub pojedynczych bezdomnych. Często także takie osoby znajdują się na przedmieściach, pod mostami lub w miejscach, które uważają za bezpieczne. Bezdomność jest poważnym problemem społecznym, wynikającym z tego, że spora część osób nie akceptuje takich pozbawionych domu ludzi, których uważa za nieudaczników, a także alkoholików. Tymczasem w większej liczbie przypadków nie są to osoby, które zostały bezdomnymi z własnej woli, lecz zmusiła ich do tego sytuacja życiowa. Zdecydowanie alkohol towarzyszy takim osobom, albowiem nie widzą żadnej alternatywy ani poprawy na przyszłość. W okresie zimowym bezdomni są poważnie narażeni na choroby, odmrożenia, a także śmierć. W związku z tym wiele noclegowni i przytułków jest wtedy obleganych, jednak nie każdy bezdomny chce się tam udawać, w związku z czym co jakiś czas słyszy się o przypadkach zamarznięcia. Warto w okresie zimowym zwracać uwagę na tego rodzaju osoby i powiadamiać o nich służby porządkowe, które będą miały szansę ich ocalić przed mrozem.