Czy polityka ma wpływ na funkcjonowanie społeczeństw

32

O wszystkich kwestiach decydują demokratyczne głosowania biorące pod uwagę również oczekiwania mniejszości. Na szczeblach władzy znajdują się jedynie osoby wybrane przez naród. Wszystkie stanowiska polityczne obsadzane są raz na jakiś czas przez naród. Przedstawicieli można w razie takiej potrzeby pozbawić ich władzy. Przemiany społeczne i gospodarcze w naszym kraju pojawiające się w czasie ostatnich lat miały więc naprawdę dobry wydźwięk. Ludzie ze względu na lepsze zarobki oraz wyższe wykształcenie stają się także bogatsi. Polska to państwo o zróżnicowanej i często niezbyt przyjemnej dla samego społeczeństwa historii. Przez lata Polacy musieli zmagać się z najazdami i grabieżcami, dopiero przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku coś zmienił. Tak naprawdę w tym czasie doszło do przekształcenia ustroju w naszym kraju z komunistycznego na demokratyczny. Rządy objęli w tym czasie wyłącznie Polacy, którzy wiedzieli jak radzić sobie w swoim własnym kraju. Było to ponad dwadzieścia pięć temu. Rozwój naszego kraju przyjął wtedy wielkie tempo. Doszło do różnorakich modernizacji w gospodarce oraz infrastrukturze państwowej. Jak sprawa ta prezentuje się obecnie? Demokracja to jak by nie było władza ludu a nie tyrana.

Czy politycy w bogatych krajach troszczą się o swoich wyborców

11Rodziny dostają zasiłki i wsparcie w finansowaniu zakupu lokum, co jest ogromnym ułatwieniem życia. W sprawie zatrudnienia warto dodać także o znacznie wyższych niż głodowe płacach minimalnych. Niestety nie wszystkie państwa kraje mogą cieszyć się tak licznymi forami pomocy oraz pozytywnymi rozporządzeniami państwowymi. Władza powinien po prostu zdać sobie sprawę z tego, że jej zadaniem powinno być realizowanie poleceń społecznych a nie dopasowywanie ludzi do własnych potrzeb. Stale widać jednak zamiany tej sytuacji, jest o zjawisko niezwykle pozytywne. Państwa leżące w Europie Zachodniej oraz w Ameryce odznaczają się stosunkowo dobrze rozwiniętą polityką socjalną. Ze względu na brak okupacji oraz długotrwałych wojen państwa te w pełni udoskonaliły swoją demokrację. W czym dopatrzyć można się więc sukcesu polityki społecznej? Podstawą okazuje się być tutaj bez wątpienia wsparcie państwa przekazywane do ludzi niemających lub niezdolnych do pracy ze względu na stan zdrowia. Fundusze pozwalają w tych państwach na wypłacanie dobrych zasiłków, a stworzone do tego celu urzędy aktywizują zawodowo określone grupy bezrobotnych. Państwa wysoko rozwinięte dbają także o komfort rodzin po to aby decydowały się na większa liczbę dzieci.

Czy powinno się wykonywać konsultacje społeczne

33

Powinno być tak, że krajami demokratycznymi rządzą nie politycy, a cały naród. Mimo wszystko demokracja to układ wymagający posiadania szczególnych cech charakteru, których nadal mieszkańcom państw byłego bloku wschodniego brakuje. Znajdujący się na wysokich stanowiskach politycy zapominają czasami, że nie są wszechmocni więc powinni podejmować decyzje dopiero po przedyskutowaniu ich z obywatelami. Konsultacje społeczne muszą odbywać się podczas prac nad każdym zarządzeniem, jednak tak duża rzecz jak na przykład referendum musi odbywać się tylko w chwili pojawienia się naprawdę trudnych oraz wpływających w dużym stopniu na ludzi kwestii. Nie należy mimo wszystko pełnej odpowiedzialności przekładać na rządzących. Po prostu ludzie w bardzo wielu przypadkach nie chcą decydować. Udział w konsultacjach społecznych powinien być obowiązkowy, tylko w takiej sytuacji ustawy mogłyby być ustalane zgodnie z prawdziwymi życzeniami ludu. O czym mówi się na konsultacjach tego typu? Obywatele muszą decydować głównie o budżecie oraz polityce dotyczące etyki. Najtrudniejsze do rozwiązania okazują się być rzeczy takie jak invitro albo kara śmierci. Naród powinien sam zdecydować co jest większym, a co mniejszym złem, pojedyncze uprzedzenia oraz poglądy polityków nie mogą mieć na to żadnego wpływu.

Migracje społeczne na przestrzeni lat

23

Nie ma w rzeczywistości społeczeństwa, które nie zmieniało by z różnych powodów miejsca swojego zamieszkania . Ludzie szukali pożywienia, schronienia przed zwierzętami i chorobami. Kwestie te dotyczyły nie tylko dawnych czasów. Należy, jednak wiedzieć, że migracje społeczne można zaobserwować też obecnie. Bardzo popularne, identycznie jak przed wiekami okazują się być wyjazdy nawet do oddalonych o tysiące kilometrów krajów w celu poszukiwania pracy oraz lepszego poziomu życia. Nie bez znaczenia okazuje się być również nie tylko niesprzyjający, ale tak naprawdę morderczy klimat w niektórych krajach świata. Mówimy tutaj bezwzględnie o gorących lasach równikowych oraz strefie polarnej. Migracje powodowane są także brakiem miejsca. W dzisiejszych czasach dostrzec można przemieszczanie się ludzi mieszkających w mieście na wieś. Jest tam o wiele więcej mieszkań, domów i wolnej przestrzeni niż w dużej metropolii. W rzeczywistości nie można wpłynąć na migracje. Są naturalną częścią rozwoju każdego społeczeństwa. Często dzieje się tak, że rodowici mieszkańcy emigrują, a osoby z innych krajów przybywają na ich miejsca. Równowaga zostaje więc zachowana.